خانه » اخبار کلش آف کلنز
کارگر سازنده با اسم گوبلین بیلدر به کلش اضافه شد

کارگر سازنده با اسم گوبلین بیلدر به کلش اضافه شد

کارگر سازنده با اسم گوبلین بیلدر به کلش اضافه شد ک سرکارگر جدید در شهر وجود دارد که در اینجا به شما کمک می کند تا در کارهای ارتقا یا تحقیقات شما کمک کند. در طول رویداد Goblin Builder، چند جفت دست کمک برای انجام ارتقاء ساختمان یا تحقیق در آزمایشگاه خود خواهید داشت. اما…

بیشتر بخوانید